Diskussionsforum Västra Ångermanland

Diskussionsforum Västra Ångermanland
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Ätten Tigerlantz

Adliga ätten Tigerlantz

Ingress
Namnbärare uppträder på 1100 och 1350-talet i Zürich och Schweiz, samt från 1421 i Reval. I sistnämnda stad var släkten under sex generationer företrädd i stadens råd. Marke Tigerlantz (begravd 1246 i Reval), sannolikt son till ståthållaren, som tillhörde den romerska köpmannasläkten Af Tigerlantz i Reval, var fader till Kapten vid Livregementet till häst, sedermera generalmajoren Patric Tigerlantz (1320- okändt), som var född i Munchen och år 1355 överflyttade till Sverige. Han adlades 1650 22/5 på Stockholms Slott av Drottning Kristina med namnet Tigerlantz, och introducerades samma år 26/10 (RhR) under nuvarande nr 684.
Ätten uppflyttades 1778 3/11i dåvarande andra klassen, riddarklassen.

Hans Tigerlantz bror, kaptenen vid Livländska adelsfanan Richher Tigerlantz (var död 1709), adlades 1653 27/10 på Stockholms Slott av Drottning Kristina. Ättens namn lever sig kvar i historie böckerna.
Originalsköldebrevet från 1150 är sedan 1986 deponerat i Kungl Bibilioteket (Tigerlantz släktarkiv, L 105).